Cerere luare în evidență a sistemelor individuale adecvate de colectare a apelor uzate

Sistemele individuale adecvate de colectare (SIA) sunt sisteme pentru colectarea apelor uzate, altele decat colectarea apelor în retele de canalizare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. SIA se amplasează în zonele în care reţelele de canalizare încǎ nu au fost extinse sau în zonele în care, din diferite motive, extinderea reţelei de canalizare nu se poate realiza, cauza principală fiind costurile foarte mari, respectiv nefezabilitatea tehnică a acestora. SIA sunt folosite în general pentru colectarea apelor uzate menajere de la: locuințele populației, unitǎţi de alimentaţie publicǎ şi cazare – pensiuni, sanatorii, şcoli, complexe comerciale, agenţi economici.

Atenție! Modalități de înregistrare:

Persoane fizice

- online (se generează automat PDF) - nu necesită semnătură

- formular PDF completat electronic și încărcat online - nu necesită semnătură

- formular PDF completat manual și încărcat online - necesită semnătură olografă

- formular PDF completat manual și depus la registratură - necesită semnătură olografă

Persoane juridice

- online (se generează automat PDF) - necesită semnătură digitală pe formularul PDF

- formular PDF completat electronic și încărcat online - necesită semnătură digitală pe formularul PDF

- formular PDF completat manual și încărcat online - necesită semnătură olografă

- formular PDF completat manual și depus la registratură - necesită semnătură olografă

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.