Cerere luare în evidență a sistemelor individuale adecvate de epurare a apelor uzate

Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decat stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. Majoritatea staţiilor de epurare individuale puse în funcţiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, monobloc, în care toate instalaţiile şi echipamentele sunt montate într-o construcţie amplasată subteran sau semiîngropată.

Atenție! Modalități de înregistrare:

Persoane fizice

- online (se generează automat PDF) - nu necesită semnătură

- formular PDF completat electronic și încărcat online - nu necesită semnătură

- formular PDF completat manual și încărcat online - necesită semnătură olografă

- formular PDF completat manual și depus la registratură - necesită semnătură olografă

Persoane juridice

- online (se generează automat PDF) - necesită semnătură digitală pe formularul PDF

- formular PDF completat electronic și încărcat online - necesită semnătură digitală pe formularul PDF

- formular PDF completat manual și încărcat online - necesită semnătură olografă

- formular PDF completat manual și depus la registratură - necesită semnătură olografă

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.