CERERE CALE DE ACCES
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Certificat Unic de Inregistrare in Registrul Comerțului (CUI) / C.I în cazul persoanelor fizice
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
după caz
Certificat urbanism (doar la prima încheiere a acordului nu șI la prelungiri)
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
CI administrator (în caz de persoana juridică)
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Plan de situație
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
după caz
Plan releveu din care să reiasă concrect suprafața ce afectează domeniul public (doar la prima încheiere a acordului nu șI la prelungiri)
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.