CERERE ELIBERARE ACORD OCUPARE CHIOȘC PE DOMENIUL PUBLIC
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Certificatul Unic de înregistrare în Registrul Comerţului (CUI)
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
CI administrator
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Plan de situație privind locația dorită (în caz de solicitare a unei noi amplasări sau modificări )
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Detalii privind amplasamentul (în caz de solicitare a unei noi amplasări sau modificări)
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.