CERERE AUTORIZAȚIE TRANSPORT
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CUI
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Copie Certificat Constatator
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Certificatul de cazier judiciar al managerului de transport/sau PFA
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Cazier fiscal al transportatorului
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
obligatoriu*
Scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației. (extras de cont sau declarație ca petentul(PFA, II, IF, SRL) nu deține cont bancar)
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
după caz
Copie de pe certificatul de competență profesională pentru managerul de transport (IF, II, SRL)
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.