CERERE PENTRU AUTORIZAREA UNUI PUNCT DE LUCRU NOU DESCHIS / REAUTORIZARE CONFORM HCL345/2021
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Certificatul Unic de înregistrare în Registrul Comerţului (CUI)
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Certificat constatator pentru înregistrarea punctului de lucru
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
obligatoriu*
Actul de numire al administratorului societăţii
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
obligatoriu*
CI administrator / reprezentant legal
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada legalităţii ocupării spaţiului (extras CF max 6 luni şi Contract de închiriere, comodat, etc)
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
obligatoriu*
Plan de situație la scara 1:500 sau 1.:1000
Fisier
Drop file here
Nr.
10
Denumire Document
obligatoriu*
Plan releveu (în original, 2 ex.) întocmite de o firmă/persoană de specialitate / autorizată, cu semnătura şi ştampila elaboratorilor documentaţiei. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului
Fisier
Drop file here
Nr.
11
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada încheierii contractului de salubrizare pentru deşeuri municipale (cu operatorul serviciilor de salubrizare al Municipiului Satu Mare)
Fisier
Drop file here
Nr.
12
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada încheierii contractului pentru deșeurile reciclabile (cu un operator autorizat)
Fisier
Drop file here
Nr.
13
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei de autorizare, taxă achitată integral pentru anul calendaristic
Fisier
Drop file here
Nr.
14
Denumire Document
după caz
Dovada încheierii contractului de salubrizare pentru deşeurile periculoase după caz (cu un operator autorizat)
Fisier
Drop file here
Nr.
15
Denumire Document
după caz
Acordul coproprietarilor terenului sau spaţiului afectat de funcţionarea unităţii (cu semnătura olografă sau digitală)
Fisier
Drop file here
Nr.
16
Denumire Document
după caz
Acordul necondiționat al tuturor proprietarilor spațiilor din clădire în cazul în care se folosește intrare comună (de ex. casa scării)
Fisier
Drop file here
Nr.
17
Denumire Document
după caz
Dovada reglementării ocupării domeniului public pentru calea/scările de acces în spațiu comercial, pe anul în curs, după caz
Fisier
Drop file here
Nr.
18
Denumire Document
după caz
Autorizaţii, avize sau alte documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Direcţia De Sănătate Publică Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
19
Denumire Document
după caz
Autorizaţii, avize sau alte documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Direcţia Sanitar Veterinară şI Siguranţa Alimentelor Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
20
Denumire Document
după caz
Autorizaţii, avize sau alte documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Inspectoratul de Situaţii De Urgenţă Someş Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
21
Denumire Document
după caz
Autorizaţii, avize sau alte documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
22
Denumire Document
după caz
Alte instituții, după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.