CERERE VIZĂ AUTORIZAȚIE
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Autorizaţia de funcționare pe care se va aplica viza anuală
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Copia cărții de identitate a administratorului
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Extras CF (nu mai vechi de 6 luni)
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada valabilității contractului de salubrizare pentru deşeuri municipale (ultima factură)
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada valabilității contractului pentru deșeurile reciclabile ("Anexa 3" încheiată la predarea deșeurilor)
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei pentru viza anuală, taxă achitată pentru anul calendaristic
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
după caz
Dovada valabilității contractului pentru deșeurile periculoase/speciale ("ANEXA 2" încheiată la predarea deșeurilor)
Fisier
Drop file here
Nr.
10
Denumire Document
după caz
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Direcţia De Sănătate Publică Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
11
Denumire Document
după caz
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Direcţia Sanitar Veterinară şI Siguranţa Alimentelor Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
12
Denumire Document
după caz
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Inspectoratul de Situaţii De Urgenţă Someş Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
13
Denumire Document
după caz
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
14
Denumire Document
după caz
Alte instituții, după caz
Fisier
Drop file here
Nr.
15
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.