CERERE PRIVIND ORARUL DE FUNCȚIONARE PRELUNGIT
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Autorizația de funcționare valabilă la momentul solicitării
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
după caz
Descriere imobil pentru încadrarea în situația aplicabilă (plan de situație, etc)
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.