CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI ADRESĂ
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CI
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Copie extras de carte funciară actualizat- nu mai vechi de 1 lună
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
opțional
Plan de amplasament
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Chitanță (11 lei)
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Împuternicire reprezentant al persoanei juridice
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.