CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI PRIVIND DESTINAȚIA TERENULUI (APARȚINE / NU APARȚINE UNITĂȚII ADMINISTRATIVE)
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CI
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Copie extras de carte funciară actualizat- nu mai vechi de 1 lună
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Plan topografic întocmit, semnat şi ştampilat de topograf autorizat, executat în sistem stereografic 1970, pe care să fie evidenţiat inventarul de coordonate al punctelor de contur
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Chitanță (11 lei)
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Împuternicire reprezentant al persoanei juridice
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.