CERERE DISPOZIȚIE PRIMAR

Atribuirea in folosință pe durata existenței construcției a terenului aferent apartamentului

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Contractul de vânzare cumpărare
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
după caz
Alte acte doveditoare
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.