CERERE ORDIN PREFECT

Atribuirea în proprietate privată a terenurilor în baza prevederilor articolului 36 din Legea 18/1991, republicata

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Copie contract de vânzare – cumpărare
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Copie act de identitate
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Documentaţie cadastrală întocmită de către o persoană autorizată, în system STEREO 1970
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Alte acte doveditoare
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.