CERERE PENTRU ELIBERARE COPII XEROX DIN ARHIVĂ
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Chitanta reprezentând taxa achitată conform hotărârii consiliului local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale în vigoare la data solicitării
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
B.I./C.I.
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
după caz
Orice alte acte necesare dovedirii calitătii de persoană îndreptătită, precum si necesare identificării înscrisului solicitat
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.