CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM - PF

Notă:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban și rural se stabilește în funcție de suprafață pentru care se eliberează certificatul. Taxa se plătește fie direct la primărie fie în contul bugetului local. Certificatul de urbanism este actul informative eliberat de primărie / consiliu județan în vederea realizării unei construcții. Acesta are rol informative și nu ține loc de autorizație de construire.

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Carte de identitate
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Planul cadastral/topografic actualizat la zi
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Extras de carte funciară - nu mai vechi de 30 de zile calendaristice
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Memoriu tehnic
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Plan de încadrare in zonă
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
după caz
Plan de situație
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.