CERERE REVENDICARE LEGILE FONDULUI FUNCIAR
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Extras C.F., nu mai vechi de 30 de zile calendaristice
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
B.I./C.I.
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
după caz
Alte acte doveditoare
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.