CERERE ADEVERINȚĂ APIA PERSOANE JURIDICE
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Copie BI/CI
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Copia Declarației de suprafață pentru anul precedent eliberată de APIA
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Alte acte doveditoare
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.