CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI ADMINISTRATOR DRUM
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Certificatul de urbanism
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada titlului asupra imobilului – teren și/sau construcții – / extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Documentația tehnică
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Avize / acorduri, studii de specialitate stabilite prin Certificatul de urbanism
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructură
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
după caz
Avize și acorduri specifice administrației publice centrale și / sau serviciilor descentralizate ale acestora
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
după caz
Studii de specialitate
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada plății taxelor legale în vederea autorizării (15 Lei) pentru fiecare branșament în parte
Fisier
Drop file here
Nr.
10
Denumire Document
opțional
Alte Avize/Acorduri
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.