CERERE EMITERE ACORD SADPP
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Certificatul de urbanism
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Planul de incadrare in zona
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Planul de situație existent cu zona verde, inclusiv arbori, arbuști și gard viu de pe domeniul public, din fața imobilului în cauză
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Planul de situație propus cu evidențierea clară a accesului auto/pietonal și a zonei verzi, inclusiv arbori, arbuști și gard viu de pe domeniul public din fața imobilului în cauză (cotat);
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
obligatoriu*
Planul de situație cu stampila „anexă la certificatul de urbanism”
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
obligatoriu*
Planșa cu împrejmuirea proiectată (obligatoriu fațada dinspre domeniul public)
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
obligatoriu*
Extras CF
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
obligatoriu*
Proiectele de branșamente/racorduri la rețele (se depun doar în cazul certificatelor de urbanism care conțin și branșamentele aferente imobilului/investiției)
Fisier
Drop file here
Nr.
10
Denumire Document
obligatoriu*
Ridicările topografice în Stereo 70 care conține proiectul tehnic cu evidențierea modificărilor la trama stradală, în format dwg.
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.