CERERE DE REINNOIRE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE LOCUINTA

Acte necesare:

- Cerere pentru reînnoirea contractului de închiriere, se va completa doar în situaţia în care cei care solicită sunt cu plata la zi a chiriei si a cheltuielilor comune de întreţinere;

- Vechiul contract de închiriere, în original (în cazul în care contractul de închiriere s-a pierdut, se va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens);

- Dovada achitării la zi a chiriei;

- Declaraţie notarială titular, soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane majore, trecute în contractul de închiriere că:

o Nu deţin în proprietate locuinţă;

o Nu au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după 01.01.1990;

o Nu deţin cu chirie o altă locuinţă din fondul locativ de stat;

o Nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

o Nu deţin alte venituri în afara celor prezentate (în cazul în care este angajat cu forme legale);

o Suma veniturilor ocazionale realizate pentru persoanele fără loc de muncă;

o Nu este casatorit (unde e cazul), sau este divorţat (unde e cazul).

- copie buletin de identitate pentru persoanele majore;

- copie după certificatul de căsătorie, hotărâre de divorţ sau partaj bunuri, certificat de deces al soţului/soţie (după caz);

- copie certificat de naştere pentru toţi membri din contract;

- adeverinţă de la locul de muncă cu venitul net/lună, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membrii majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) . În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, se va menţiona în declaraţia notarială pentru casă, suma realizată din venituri ocazionale.

- În cazul persoanelor care din diverse motive nu mai locuiesc la adresa care face obiectul contractului de închirere, titularul va face o declaraţie pe propria răspundere în acest sens;

- Pentru persoanele plecate in strainatate pe o perioada determinata, titularul contractului de inchiriere va depune la dosar:

-copie BI/CI a persoanei in cauza,

-declaratie pe proprie raspundere ca persoanele in cauza nu detin, nu au detinut, nu au instrainat nicio locuinta dupa 01.01.1990.

În declaraţie titularul se va angaja ca va depune in termen de 3 zile de la venirea în ţară a persoanei plecate în străinătate, declaraţia notarială a persoanei in cauză, sub sancţiunea radierii din contractul de închiriere a acesteia.

NOTA: Pentru chiriaşii locuinţelor ANL

-Chiriaşilor titulari ai contractelor de închiriere, care au depăşit vârsta de 35 ani, li se va modifica valoarea chiriei, conform legislaţiei in vigoare;

-Prelungirea contractului de închiriere se va face pe o perioadă de 1 an, conform legislaţiei în vigoare;

-Pentru persoanele care nu au împlinit 35 ani, chiria va rămâne nemodificată.

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.