CERERE DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE LOCUINTA

Acte necesare pentru modificarea contractului de închiriere

1. În cazul în care titularul contractului de închiriere a decedat, contractul de închiriere se va transcrie pe unul din membri existenţi în contract.

Acte necesare:

- cerere

- certificat de deces titualar,

- Actele de identitate a celorlaţi membri din contract

- adeverinţă de salar cu venitul net/lună, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .

- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.

- Chiria achitată la zi

2. În cazul în care unul din membri - renunţă, a divorţat, a decedat, etc..

Acte necesare:

- Cererea titularului în care acesta expune situaţia ce impune modificarea contractului de înhiriere

- Actele de identitate a celorlaţi membri care rămân în contract

- certificat de deces ( dacă este cazul)

- adeverinţă de salar cu venitul net/lună, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .

- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.

- Chiria achitată la zi

3. În cazul în care titualrul solicită includerea în contract a unei persoane

Acte necesare:

- cererea titularului în care acesta va justifica motivele (situaţia locativă) pentru care se impune înscrierea în contract a persoanei solicitate, ori să faceţi dovada că se află în întreţinerea titularului ( dacă este cazul)

- Actul de identitate a persoanei care va fi introdusă în contract precum actele de identitate a celorlaţi membri care existenţi în contract

- adeverinţă de salar cu venitul net/lună, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .

- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.

- Declaraţie notarială a persoanei care doreşte să fie inclusă in contractul de închiriere pentru:

i. Nu deţine în proprietate locuinţă;

ii. Nu a înstrăinat o locuinţă proprietate personală după 01.01.1990;

iii. Nu deţine cu chirie o altă locuinţă din fondul locativ de stat;

iv. Nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

v. Nu deţine alte venituri în afara celor prezentate (în cazul în care este angajată cu forme legale);

vi. Suma veniturilor ocazionale realizate în cazul în care persoana, în cauza, nu este angajată cu forme legale;

vii. Nu este casatorit (unde e cazul), sau este divorţat (unde e cazul).

- Chiria achitată la zi

4. În cazul în care venitul familiei se modifică.

- Cererea titularului în care acesta expune situaţia ce impune modificarea contractului de înhiriere

- Actele de identitate a persoanelor inclusi în contract

- adeverinţă de salar cu venitul net/lună, cupoane de pensie, şomaj, pentru toţi membri majori trecuţi în contract, alocaţie de stat pentru copii ( unde este cazul), ajutor social, plasament familial (unde este cazul) .

- În cazul în care unul dintre membri familiei nu realizeză venit, acesta va consemna într-o declaraţie pe propria răspundere suma realizată din venituri ocazionale.

- Chiria achitată la zi

PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE, ESTE NECESAR CA DOSARUL DVS. SĂ CUPRINDĂ TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE

Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.