CERERE DE ÎNCHIRIERE A TERENULUI
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Extrase CF de informare, nu mai vechi de 30 de zile calendaristice, a imobilului proprietate şi a terenului solicitat spre cumpărare
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
după caz
C.I./B.I. al proprietarilor tăbulari al construcţiei sau în cazul societăţilor al reprezentantului legal al societăţii
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
după caz
Adeverință de venit / cupon de pensie
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Declaraţii notariale ale petentului şi a altor 2 persoane prin care se declară pe proprie răspundere faptul că terenul solicitat a fi cumpărat, este în folosinţa efectivă a proprietarului construcţiei de o perioadă îndelungată, dacă se impune
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.