CERERE DE CUMPĂRARE A TERENULUI
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Extras CF de informare a imobilului proprietate (nu mai vechi de 30 de zile calendaristice) și a terenului solicitat spre cumpărare
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
C.I / B.I. al proprietarilor tăbulari al construcţiei sau în cazul societăţilor, actul constitutiv şi BI / CI al reprezentantului legal al societăţii
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Contul bancar în cazul societăţilor
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Schiţa de parcelare cadastrală de încadrare şi delimitare a bunului imobil întocmită de o persoană fizică / juridică autorizată. Schiţa de parcelare va fi întocmită în sistem STEREO 1970, avizată A.N.C.P.I. - O.C.P.I Satu Mare
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Plan de situaţie cu vecinătăţile
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
după caz
Declaraţie pe proprie raspundere prin care petentul declară că nu are conoştinţă de existența vreunui litigiu pe rolul instanțelor de judecată
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
după caz
Declaraţii notariale ale petentului şi a altor 2 persoane prin care se declară pe proprie răspundere faptul că terenul solicitat a fi cumpărat, este în folosinţa efectivă a proprietarului construcţiei de o perioadă îndelungată, dacă se impune
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
după caz
Certificat fiscal din care să rezulte faptul că solicitantul / solicitanţii sunt la zi cu plata creanţelor datorate bugetului local pentru terenul care face obiectul cererii de cumpărare
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.