CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII CERTIFICATULUI DE URBANISM - PJ
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Certificatul de urbanism
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Documentul privind achitarea taxei
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.