PROGRAMARE CĂSĂTORII

În temeiul art. 285 din Codul civil (Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care aceasta se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării.

Pentru detalii, vă rugăm să citiți întreg regulamentul ! Alte detalii privind taxele: aici !.

Procedura de rezervare/anulare

Referitor la competența teritorială a ofițerului de stare civilă:

- precizăm faptul că acesta își poate exercita atribuțiile, numai în limita unității administrativ-teritoriale în care își desfășoară activitatea.

În acest sens ofițerii de stare civilă din municipiul Satu Mare, pot oficia căsătorii doar pe raza municipiului Satu Mare și nu la locații din alte unităţi administrativ-teritoriale.

Nu ne deplasăm la următoarele locații: Infinity Ballroom, din Odoreu; Restaurant Melody, din Păulești; Restaurant Coral, din Dorolț sau alte locații din afara Municipiului Satu Mare.

Temei legal: art.24 alin. (1)-(3) din Legea nr. 119/1996, privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 50 alin. (1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare.

INFORMARE :

Programarea on-line se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetățeni români.

Pentru căsătoria cu un cetățean străin sau între doi cetățeni străini, vă rugăm să vă adresați, în timp util, ofițerului de stare civilă de la ghișeu, pentru informații suplimentare cu privire la actele necesare, în funcție de legislația diferită a țării de proveniență a cetățeanului străin.

ATENȚIE: Nu se pot rezerva două locații sau două intervale orare pentru același cuplu. Dacă doriți să modificați locația sau data, vă rugăm să anulați rezervarea efectuată anterior.

Căsătoria se poate încheia în a 11-a zi, calculată de la data depunerii declarației de căsătorie (se socotește atât ziua depunerii dosarului, cât și ziua oficierii căsătoriei).

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia înainte de împlinirea celor 11 zile sau după expirarea termenului legal, doar în interiorul termenului de valabilitate a certificatelor medicale (14 zile de la data emiterii acestora), cu aprobarea Primarului Municipiului Satu Mare.

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la sediul Serviciului Starea Civilă, str. Corneliu Coposu, nr. 14, în incinta Centrului Comercial „Someșul”, etaj IV.

Aveți obligația de a înscrie corect și complet numele și prenumele soților, în caz contrar, căsătoria poate fi declarată nulă, prin neîndeplinirea procedurii de publicitate (art. 283 din Cod civil).

Căsătoria civilă se încheie doar în intervalul orar stabilit în acest scop de către Serviciul Starea Civilă.

Orice abatere de la regulament sau legislație duce la anularea programării de căsătorie!

Prin continuarea procedurii de rezervare sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului European.

Rezervarea on-line se face cu cel puțin 14 zile înainte de data oficierii căsătoriei.